O nás

Preferujeme jednoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalosť jeho špecifických problémov. Pre zákazníka je preto podľa nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup ponúka našim klientom značné finančné a časové úspory a maximálne využitie dostupných informácií.

Neváhajte nás kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich potrieb.

Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie

09.09.2012 21:26
Aby sme zabezpečili čo najväčšiu spokojnosť svojich zákazníkov, od 1. septembra 2012 sme sa stali účastníkom celoročného aktívneho vzdelávacieho programu " Účtovník profesionál" poriadaný každoročne Centrom účtovníkov Slovenska (www.cus.sk). Vďaka tomu získame kontrolu nad aktuálnymi zmenami v...

Kontakt

Eva Charvátová Kontaktné miesto:
SNP 146
028 01 Trstená
0905782246 info@umpd.sk